T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ISPARTA / MERKEZ - Nazmi Toker Ortaokulu

Değerler Eğitimi Sevgi Değeri

Değerler Eğitimi Sevgi Değeri

Sevgi, insanları birbirine yaklaştıran, kalpleri birbirine bağlayan; insanlar arasındaki güveni, dostluğu,  ilgiyi, fedakârlığı ve bağlılığı artıran bir duygudur.

Sevginin çeşitleri çoktur; en önemlileri: Allah sevgisi, anne sevgisi, baba sevgisi, vatan sevgisi, evlat sevgisi, kardeş sevgisi, insan sevgisi, dünya sevgisi, makam sevgisi, mal sevgisi, hayvan sevgisi...

Sevgi bütün güzelliklerin, bütün iyiliklerin  kaynağıdır. Sevgiden dostluk, şefkat, yardımlaşma, paylaşma... meydana gelir. Kısaca bütün güzellikler sevgi ile hayat bulur.

 

18-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanlar arasındaki saygı ve sevgi toplum barışını sağlar. İnsanlar birbirlerine saygı duyarsa birbirlerinin haklarını gözetir. Toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle uyum içinde yaşamasını sağlar. O toplum gelişir ve ilerler.

18-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgi insanların yardım duygusunu ön plana çıkarır. Bu sayede birinin bir sıkıntısı olduğunda, bütün toplum o kişiye yardım eder. O kişinin acısını paylaşır ve sıkıntısını azaltır. Kendimize başkalarından sevgi ve saygı gösterilmesini bekliyorsak, biz de onlara, beklentimiz doğrultusunda saygı ve sevgi göstermeliyiz.

Toplumun en küçük birimi ve çekirdeği ailedir. Toplumun aile yapısı sağlamsa o toplumda sağlamdır. Bireyler arasındaki saygı, sevgi ve hoşgörü varsa, o bireylerin oluşturdukları toplumlar sağlıklı ve barış içinde yaşayarak varlıklarını sürdürürler. İnsanların duyguları, aileye, çevreye ve aldığı eğitime göre şekillenir. Çocuklar anne ve babaların sözlerine değil, onların yaptıklarına  bakarlar. Çocuk duygu eğitiminin temelini ailede alır. Ailenin yaşamında hangi duygu ve davranış ön plana çıkartılıyorsa çocuğun hayatında da aynı duygu ve davranış ön plana çıkar. Ailede sevgi ve iyilikler ön planda ise çocuğun hayatında da sevgi ve iyilikler ön planda olur.

18-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anne ve babaya sevgi ve saygı duymak dinimizde övülmüş, önerilmiştir. Çocuklar, anne ve babanın haklarını ödeyemezler. Peygamberimiz "Cennet annelerin ayakları altındadır." diyerek, anne sevgisinin önemini vurgulamıştır.

Türk Milleti olarak biz renk, ırk ve din ayrımı gözetmeksizin  bütün insanlara sevgi ve hoşgörü ile bakarız. Yaşam boyu ilkemiz olan bu olguyu  anne ve babalarımızdan öğreniriz.

18-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şanlı tarihimizde milliyeti ve inancı farklı olan birçok toplum, Türk hakimiyetinde yaşamayı tercih etmiştir. Bu konuda en güzel ilkeyi 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' diye söyleyen Atatürk koymuştur. Bizler bu yüce milletin torunlarıyız. Sevgi ve saygı da hiç kimseye ayrım yapmayız.

"Yaratılanı severiz, Yaratan'dan ötürü" diyen Yunus Emre'nin torunları olarak, Dünya'da savaşların, düşmanlıkların bitmesini, sevgi, saygı ve dostluğun hakim olmasını arzu ederiz.

18-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 18.02.2021 - Güncelleme: 18.02.2021 23:12 - Görüntülenme: 52
  Beğen | 0  kişi beğendi